Corporate identity (w skrócie nazywane CI) to pojęcie bardzo szerokie, w którym kryje się wiele elementów tworzących markę i stanowiących o marce – to styl, który oddaje najlepiej charakter marki, to fason „ubrań”, w których marka wygląda najlepiej, to kolory, dzięki którym marka wyróżnia się z tłumu, to materiały, którymi marka olśniewa otoczenie, ale także filozofia życia, która jest marce najbliższa. Corporate identity to zbiór reguł, pojęć, emocji, które określają w werbalny i niewerbalny sposób tożsamość marki.

Profesjonalne CI są przygotowywane zazwyczaj w formie broszury, nazywanej „Księgą CI”. Jest to lektura obowiązkowa każdego pracownika działu marketingu, ale powinna być również znana pracownikom innych działów. Jest najważniejszym przewodnikiem dla każdej firmy. W tym szczególnym podręczniku zwarta jest tajemna wiedza na temat naszej marki. To tutaj znajdujemy informacje jak marka powinna wyglądać, jak ją należy prezentować w materiałach, jak komunikować jej wartości i wyróżniki oraz jak sprawić by stała się powszechnie rozpoznawana.

Podstawowym elementem corporate identity jest identyfikacja wizualna, której elementy odpowiadają za budowanie wizerunku zewnętrznego każdej marki. W ramach identyfikacji wizualnej opracowuje się i określa:
– znak firmowy,
– typ czcionki i jej krój,
– kolorystykę firmową,
– oznakowanie firmy,
– wygląd firmowych pojazdów, budynków, opakowań,
– ubiór pracowników.
Takie elementy powinny powstać już w momencie tworzenia marki, bo to one budują pierwsze wrażenie i wpływają na postrzeganie marki na rynku. Błędy popełnione na tym etapie mogą przekreślić sukces każdej marki. Warto o tym pamiętać, ponieważ odpowiedni wizerunek firmy wpływa na jej rozpoznawalność, a co za tym idzie na zyski, które firma będzie osiągać.

Drugim elementem corporate identity jest identyfikacja werbalna, czyli nasz system komunikacji z otoczeniem. Chodzi tu zarówno o komunikację wewnętrzną (z pracownikami) jak i zewnętrzną. To jak się komunikujemy, jakiego stylu używamy, jakim językiem operujemy, z jakich haseł korzystamy powinno być zdefiniowanie na tyle wyraźnie, aby każdy pracownik wypowiadając się o firmie, mógł zastosować się do wskazówek z CI. Generowane komunikaty, na każdym szczeblu organizacji, powinny być zgodne ze strategią i założeniami corporate identity (jeśli komunikujemy, że jedną z podstawowych wartości dla naszej firmy jest ekologia i dbałość o środowisko, to nie publikujmy raportów, z których wynika, że największy odsetek naszych utylizowanych śmieci stanowi plastik).

Nie można też zapomnieć o naszej postawie i zachowaniu, które dopełniają całości CI. Te elementy charakteryzują filozofię, którą wyznaje marka i z którą w pełni się utożsamia. W corporate identity powinniśmy zapisać przynajmniej główne wytyczne co do naszego jako firmy zachowania, które będzie potwierdzeniem, że budowany przez nas wizerunek marki nie jest oderwany od rzeczywistości, jest w pełni przemyślany i dopracowany. Jeśli firma przedstawia się jako nowoczesna, otwarta na najnowsze technologie, to warto żeby faktycznie z takich korzystała nie tylko na zewnątrz, wewnątrz także (trudno wyobrazić sobie nowoczesną firmę, stawiającą na najnowsze technologię, jeżeli pracownicy takiej firmy korzystają ze starych laptopów, na których prezentacje otwierają się dłużej niż w kilka sekund).

Pamiętajmy, corporate identity pokazuje jaka jest marka, jak się zachowuje, jakie ma wartości, jaką estetykę preferuje, co jest dla niej ważne wewnątrz i na zewnątrz firmy. Posiadanie Ci jest ważne dla każdej organizacji, bo pomaga nie tylko budować odpowiedni wizerunek marki wśród jej grupy docelowej, ale także pomaga wszystkim członkom organizacji w komunikowaniu się z Klientami. Dzięki CI jesteśmy spójni i konsekwentni w tym co robimy, w każdym obszarze, a to pomaga nam wzbudzać zaufanie do naszej marki.

Stworzenie kompletnego, przemyślanego, a co najważniejsze, w pełni oddającego tożsamość marki corporate identity nie jest rzeczą prostą. Potrzebne jest tutaj doświadczenie, dlatego warto zlecić przygotowanie CI agencji Goodway Communication. Z pewnością nasi specjaliści, którzy stale monitorują rynek i znają aktualne trendy w tym zakresie będą wstanie przygotować spójny i wiarygodny przewodnik, służący firmie przez wiele lat.