badania marketingowe

Komunikacja marketingowa

Każdy początkujący przedsiębiorca oraz wprowadzona przez niego na rynek marka, nim staną się rozpoznawalni i doceniani przez potencjalnych klientów, muszą podjąć szereg działań, aby dotrzeć do konsumentów. Wśród narzędzi, z których najczęściej się korzysta, jest reklama, poprzez którą można oddziaływać masowo. Pod wpływem jej oraz innych bodźców konsumenci zaczynają kupować dany produkt. Część osób z tej grupki klientów stanie się regularnymi nabywcami usług czy artykułów, które oferuje firma. Producent czy przedsiębiorca będzie miał wówczas za zadanie nie tylko wpłynąć na jeszcze większą i dłuższą lojalność tych klientów w stosunku do swojej marki, ale także nie zapomnieć o tym, aby szukać innych pomysłów na dotarcie do pozostałej części konsumentów.

 

Szeroka paleta narzędzi marketingowych

W komunikacji z konsumentem sięga się po różne narzędzia. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby były one na tyle spójne, by klient nie poczuł się zdezorientowany czy oszukany. Dlatego wszystkie wykorzystywane narzędzia powinny być zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Komunikacja marketingowa wiąże się z wykorzystaniem różnych kanałów:

  • promocja – to szeroki zakres sposobów komunikowania się z odbiorcami, jej cel jest jeden – dotarcie z informacją o produkcie/usłudze do potencjalnego adresata i nakłonienie go do zakupu produktu/skorzystania z usługi,
  • reklama (m.in. telewizyjna, prasowa, outdoorowa, pocztowa itd.) – to pośredni i bezosobowy sposób komunikowania się danej firmy z rynkiem, jej przedmiotem jest konkretny produkt/konkretna usługa albo firma jako całość, a jej celem – kreowanie potrzeb wśród potencjalnej grupy odbiorców, kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa czy też podkreślanie walorów jakie ma dany produkt, czy korzyści jakie daje dana usługa,
  • akwizycja (promocja i sprzedaż w jednym) – tu już w grę wchodzi bezpośredni kontakt pomiędzy przedstawicielem firmy a potencjalnym klientem, ma na celu przekonanie do kupna danego produktu lub skorzystania z usługi w ramach umowy kupno-sprzedaż i z osiągnięciem obustronnych korzyści,
  • promocja sprzedaży – ma na celu zwiększenie sprzedaży w krótkim czasie,
  • marketing bezpośredni – wysyłanie komunikatów do pojedynczych klientów w celu uzyskania bezpośredniej reakcji,
  • public relations – szereg działań, które mają wpływać na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy,
  • media relations – świadome przekazywaniem mediom informacji, które są ważne dla firmy i jej otoczenia,
  • corporate social resposibility – inaczej odpowiedzialność społeczna biznesu, która polega na tym, że jeszcze na etapie budowania strategii biznesu uwzględnia się interesy społeczne, ochronę środowiska itd.
  • wydarzenia marketingowe – cele firmowe osiąga się poprzez organizowanie imprez/eventów/wydarzeń masowych dla klientów, kontrahentów itd.
  • sponsoring – działalność polegająca na świadomym wydatkowaniu pieniędzy i środków rzeczowych przez firmę (sponsora) na wspieranie działalności, która jest społecznie użyteczna.

 

Komunikacja marketingowa – żeby inwestycja była opłacalna

Komunikacja marketingowa to proces, w którym możemy pomóc klientom z każdej branży. Aby była to opłacalna inwestycja, trzeba wiedzieć, jakie są cele do osiągnięcia. Wśród nich jest wpływ na wzrost rozpoznawalności marki/produktu/firmy/usługi. Nie mniejsze znaczenie ma satysfakcja i zadowolenie klienta oraz większa identyfikacja z daną firmą przez pracowników. Bardzo ważny jest oczywiście wzrost wskaźników ekonomicznych. Prawidłowo przeprowadzona komunikacja marketingowa rodzić może nowe kontakty biznesowe i nowe zlecenia. Ma także wpływ na pozycjonowanie marki.
Wszystko to stanie się możliwe w momencie, gdy będzie miała miejsce odpowiednia współpraca z innymi podmiotami (np. wspólna kampania), właściwe planowanie, trzymanie się terminów. Pamiętać trzeba także o dotrzymywaniu słowa, staranności i rzetelności, elastyczności w podejmowanych działaniach, przy jednoczesnym trzymaniu się założonego planu. Komunikacja marketingowa musi być też atrakcyjna i czytelna dla odbiorców oraz realizowana przy odpowiednim natężeniu.